آلوشتک ( لواشک + شیره آلبالو)

آلوشتک ( لواشک + شیره آلبالو)

این محصول که به صورت ترکیبی از لواشک و شیره غلیظ فرآوری شده تهیه شده است به صورت ظرفی و با سیستم پرکن سیل وکیوم و به صورت تماما اتوماتیک تولید و عرضه می گردد که مزه ی فوق العاده ی ترکیب لواشک با شیره را به مصرف کننده ارائه می کند . ترکیب مواد آن شامل: سیب، آلو، زردآلو و آلوچه برای بافت لواشک آن و همچنین گلوکز، شکر، کنستانتره آلبالو و مقدار کمی اسید سیتریک خوراکی و نمک تصفیه شده به همراه آن استفاده می گردد. همراه محصول قاشق مخصوصی در بسته بندی بهداشتی عرضه می گردد که براحتی بتوان آن را مورد مصرف قرارداد.

محصولات مرتبط

لواشک دوسرپیچ فله یک کیلویی

آلوسا پاکتی

فرآوری نوشابه ای شش میوه

لواشک دو سر پیچ تشریفاتی

لواشک عینکی جعبه ای

لواشک باب اسفنجی جعبه ای

لواشک یخی

تافی میوه ای

آلوسا پاکتی
تافی میوه ای
فهرست