لواشک پذیرایی فله بزرگ

لواشک پذیرایی فله بزرگ

لواشک پذیرایی فله بزرگ به صورت لقمه ای تولید شده و ترکیبات آن شامل: سیب، آلو، زردآلو و آلوچه می باشد. لواشک پذیرایی بزرگ شکل امروزی لواشک های سنتی را دارد و برای مصرف به مراتب آسان تر می باشد. این محصول بصورت بسته بندی درون متالایز، داخل سلوفانهای بزرگ و کاملاً بهداشتی بسته بندی می شود.

محصولات مرتبط

لواشک مجلسی

لواشک پذیرایی خانواده

لواشک پذیرایی بزرگ

لواشک پذیرایی کوچک

لواشک پذیرایی فله کوچک

لواشک کلاسیک یک کیلویی

سوپر لواشک فله
آلوسا پاکتی
فهرست