آلبالو مینی وکیوم

آلبالو مینی وکیوم

آلبالو مینی وکیوم از فرآوری آلبالو خالص، بعد از شستشو و میکس با ترکیب مقدار استاندارد اسیدسیتریک خوراکی و نمک تصفیه شده تهیه می گردد که در بسته بندی پاکتی درون سلوفان های شفاف به کمک ماشین آلات تمام اتوماتیک و در شکل وکیوم شده (خلاء کامل بدون حضور اکسیژن) تولید می شود.

محصولات مرتبط

آلوچه وکیوم بزرگ

آلوچه وکیوم کوچک

آلبالوچه (آلبالو + آلوچه)

آلوچه وکیوم بزرگ
آلبالوچه (آلبالو + آلوچه)
فهرست